Hela Rahas

Hela Rahas Official Web Portal

පරිගණක යතුරු පුවරුවේ රහස් 32 ක්

මේවා windows සහ OS x වර්ග යේ පරිගණක භාවිත කරන සෑම කෙනෙකු සදහා ම ප්‍රයොජනවන් වේ.

Windows වර්ගයේ යතුරු පුවරු

1) win – ආරම්භක මෙනුව විවෘත කරයි.(වින්ඩෝස් 8.1 පළමුව තිබූ කවුළු ව විවෘත කරයි )

2) win + A -ක්‍රියා කාරී මධ්‍යස්ථාන ය ( action center ) විවෘත කරයි.( වින්ඩෝස් 10 )

3) win + B – තොරතුරු ඇතුළත් ප්‍රදේශයේ ( notification area ) පළමු අයිකනය තෝරා දෙයි.( පැති ඊතල භාවිතා කර අයිකන අතර එහා මෙහා ගිය හැක.)

4) win + ctrl + B -තොරතුරු ප්‍රදේශයේ තිබෙන අළුත් පණිවිඩය ක් සහිත වැඩසටහන් ඇරඹේ.

5) win + C -වින්ඩෝස් 8 සහ 8.1 දී චාම් බාර් (charm bar ) පෙන්නුම් කරයි.වින්ඩෝස් 10 දී කෝට්නා ( cortna )( උපකාරක භාෂාව ක් භාවිතා කරන්නේ නම් ) විවෘත කර දෙයි.

6) win+D – ඩෙක්ස්ටොපය ( desktop ) පෙන්නුම් කරයි.විවෘත ව තිබෙන කවුළු (windows )ක්ෂණිකව කුඩා කරයි ( minimize )

7) win + E – වින්ඩෝස් එක්ස්ප්ලෝරර් (Windows explorer ) විවෘත ක දෙයි.වින්ඩෝස් 10 දී quick launch වැඩ සටහන විවෘත කර දෙයි.

8) win + F – ලිපිගොනු ( files ) සහ ෆෝල්ඩර ( folder s ) විවෘත කරයි.

9) win + ctrl + F -Find computer,කවුළුව විවර වේ.

10) win + G – වින්ඩෝස් 7 සහ විස්ටා ( vista ) වල සියළුම මෙවලම් දැනට ක්‍රියාත්මක වනසේ පෙරට ගෙනෙයි.වින්ඩෝස් 10 දී game Bar විවෘත වේ.

11) win + K -නව ආරම්භක මෙනු සම්බන්ධ තා විවෘත වේ.(වින්ඩෝස් 8 හා 8.1)

12) win + L– කාර්ය ස්ථානයේ ( workstation ) භාවිත කරු ( user ) හෝ අගුළු ( locks) මාරු කරයි.

13) win + M – සියළුම කවුළු ( windows ) කුඩා කර ( minimize ) තබයි.

14) win + shift+ M -කුඩා කළ කවුළු ( windows ) ප්‍රකෘති තත්ත්වයට ( restore ) පත් කරයි.

15) win + O උපාංගයේ දිශානතිය අගුළු දමයි.විභ්‍රමේක්ෂයේ ( gyroscope )ක්‍රියා කාරිත්වය ද නවතයි.

16) win + P – බාහිර මොනිටරයේ හෝ ප්‍රක්ෂේපණයේ ක්‍රියා කාරී ස්වභාවය ස්විච් (switch )කරයි.(වින්ඩෝස් 7 හා නව)

17) win + Q – ඇතුළත් කර ඇති යෙදවුම් ( app ) සෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ( search charm ) විවෘත කරයි.

18) win + R -“Run Dialog “පෙට්ටිය විවෘත වේ.

19) win + T – Task bar කේන්ද්‍රීයව ස්විච් (switch ) වේ. (වින්ඩෝස් 7 නව )

20) win + U -උපයෝගි තා පාලකය (Utility manager ) විවෘත කරයි .

21) win + W – Windows ink workshop විවෘත කරයි.(සටහන් සහතිර මුද්‍රණය ) ( screen shot ) වැනි

22) win + X – ව්න්ඩෝස් ජංගම භාවිත මධ්‍යස්ථානය ( windows mobile application center ) විවෘත කරයි .(මෙය අදාළ වන්නේ වින්ඩෝස් 7 vista සහ 7 ජංගම පරිගණක සදහා පමණි ).

23) win + Y – Yahoo සහ Mesenger අරඹයි ( ඇතුළත්ව ඇත්නම්, Installed )

OS x යතුරු පුවරු

1) කමාන්ඩ්+ ඉහළ ඊතලය ( command + up arrow ) ඕනෑම වෙබ් පිටුවක ඉහළට ක්ෂණිකව ගමන් කරයි.

2) කමාන්ඩ් + පහළ ඊතලය ( command +down arrow ) ඕනෑම වෙබ් පිටුවක පහළට ක්ෂණිකව ගමන් කරයි .

3) කමාන්ඩ් + තිත් කොමාව (command + semicolon ) ඕනෑම දෙන ලද ලේඛන යක වැරදි ලෙස ලියා ඇති වචන වටා චලනය කළ හැකිය .

4) කමාන්ඩ් + 1,(2,3) ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ (browser ) විවෘත ව ඇති ඕනෑම ටැබයක් (tab) හරහා මෙම කෙට් මග (short cut ) පහසු වෙන් වක්‍රව (cycle ) චලනය කළ හැකිය.කොම් 1න් පළමු ටැබයටත්, 2 න් දෙකටත් යනාදී වශයෙනි .

5) option + delete වරකට එක අකුර සහ වචනය බැගින් මකා දැමීම ( delete )සදහා මෙම පහසු කෙටි මග භාවිතා කෙරේ.මෙය සියළුම OSx පරිගණක පද්ධති හරහා ක්‍රියාත්මක වේ .ඔබ Text Edit හෝ වෙබ් යතුරු ලියනය (type ), කිරීමේ දී පවා බාධාවන් නොවේ .

6) command + H දැනට ක්‍රියාත්මක ව පවත්නා යෙදවුමෙන් විවෘත වූ සියළුම වින්ඩෝස් ක්ෂණිකව සගවා තබයි .

7) command + shift +T ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ තිබෙන ඉතා ආසන්න යේදී මකන ලද ටැබය (tab ) කඩිනමින් විවෘත කර දෙයි.වින්ඩෝවක් අහම්බෙන් වැසී ඔබට URL අමතකව ඇති විට මෙය පරිගණක ආරක්ෂක යෙක් (lifesaver )ලෙස ක්‍රියා කරයි.

8) command + F 3 මෙම පහසු කෙට් මග සියළුම වින්ඩෝස් යෙදවුම් දර්ශනයෙන් ක්ෂණිකව ඉවත් කරන අතර ,ඔබට ඩෙක්ස්ටොපය (desktop ) වෙත බැල්ම හෙළීමට ඉඩ සලස්වයි.නැවත යතුරු එබීමෙන් පමණක් ඒවා ආපසු ලබා ගත හැකිය.

9) option +shift +volume up/down ඉතා කුඩා ප්‍රමාණය කින් ඔබගේ යන්ත්‍රයේ ශබ්ද පරිමාව අඩු වැඩි කරයි.ඔබගේ ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සම්බන්ධ කිරීමකදී ශබ්ද පරිපාලනය සදහා මෙය ඉතා මත් කදිමය.