Hela Rahas

Hela Rahas Official Web Portal

මාළු නරක් වෙලාද කියලා දැනගන්න විදිය

සාමාන්‍යයෙන් මාළු ශීතකරණය හෝ අධිශීතකරණයේ භාවිතයට ගන්න තුරු තබා ගන්න පුළුවන්. එනමුත් යම්කිසි අවස්ථාවක අනුභවයට හෝ පිසීමට අනාරක්ෂිත වන පරිදි මාළු නරක් වෙනවා. මාළු නරක් වෙලාද කියලා කියන්න ඒක ඇසුරුම කර ඇත්නම් ඇසුරුමේ තියෙන කල් ඉකුත්වීමේ දිනය, එහෙමත් නැත්නම් එහි ස්වභාවය හා සුවඳ හා එය තිබුණු ස්ථානය සැලකිල්ලට ගන්න වෙනවා. කොහොම වුණත් නරක් වෙගෙන එන බවට සලකුණු තියෙනවා නම් වඩාත් සුදුසු ඒ මාළු විසි කිරීමයි. නැත්නම් ආහාර විෂ වීමක් වුවද සිදුවිය හැක.

01,”අදාල දිනට පෙර විකිණීම” යයි සඳහන් දිනය පසු වී දින දෙකක් ගත වූ කල එම මාළු විසි කරන්න.

අමු මාළු ශීතකරණයේ වැඩි දවසක් තියා ගන්නට බැහැ. එම නිසා විකුණුම් දිනය පසු වී දිනයක් හෝ දෙකක් ගත වී ඇත්නම් ඒ මාළු විසිකිරීමයි වඩාත් සුදුසු වන්නේ.ශීතකරණයේ ඇති මාළු වල කල් ඉකුත්වීම ප්‍රමාද කරගැනීමට අධිශීතකරණයට දමන්න.මාළු වල “අදාල දිනට පෙර භාවිත කරන්න” යැයි සඳහන් නම් ඊට පෙර භාවිතා කිරීමයි වඩාත් සුදුසුවන්නේ විකුණුම් දින මෙන් නොව භාවිතා කිරීමේ දිනය පසුවූ විට මාළු නරක් වනු ඇත.

02.පිසින ලද මාළු “විකුණුම් දිනය” පසු වී දින පහක් හෝ හයක් පමණ ශීතකරණයේ තැබීම.

ඔබ පිසින ලද මාළු මිලදී ගෙන ඇත්නම්, නැතහොත් මාළු මිලදී ගෙන ඔබ එය පිසගෙන ඇත්නම්, ඉන්පසුව ඒවා වාතය ඇතුළු නොවන බදුන්වල දමා ශීතකරණයේ තබා ඇත්නම් නැවුම් මාළු මෙන් නොව දින කිහිපයක් කල් තබා ගත හැකිය. එහෙත් විකුණුම් දිනය පසු වී දින පහක් හයක් ගත වූ පසු මේ මාළු අනුභවයට සුදුසු නැති වෙයි.

ඔබට කල් ඉකුත් වීමට පෙර පිසින මාළු ටික භාවිතයට ගැනීමට නොහැකි බව කල් තියාම දන්නවා නම් වහාම එය අධිශීතකරණයක දමන්න.පිසීමෙන් පසු මාළු වල ඇසුරුම විසිකරනවා නම් පිසින ලද මාළු දමන බඳුනෙහි “විකුණුම් දිනය” සඳහන් කරන්න. කොලයක ලියා බඳුනෙහි ඇලවීම හෝ ඒ අසල පොතක සඳහන් කර ගැනීමෙන් කල් ඉකුත් වීමේ දිනය අමතක වීම වළකා ගත හැක.

03 අධිශීතකරණයේ දමා “විකුණුම් දිනය” පසු වී මාස 6 හෝ 9 කල් තබා ගැනීම.

පිසින ලද මාළු හෝ නැවුම් මාළු හෝ අධිශීතකරණයේ දැම්මොත් ශීතකරණයේ දමනවාට වඩා වැඩි කාලයක් තබා ගන්න පුළුවන්.මෙය අදාල නොවන්නේ smoked salmon නැතහොත් දුම් ගසන ලද සැමන් වලට පමණි. අධි ශීතකරණයේ වුවද ස්මෝක්ඩ් සැමන් තබාගත හැක්කේ මාස 3ක් හෝ 6ක් පමණි.ඔබට හැමතිස්සෙම ඔබේ නැවුම් නැතිනම් පිසින ලද සැමන් ගෙදරදීම අධිශීතකරණය කරගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා මාළු ටික ප්ලාස්ටික් රැප් එකක් මගින් ඔතා එසේත් නැත්නම් වාතය ඇතුළු නොවන බඳුනක දමා අධිශීතකරණයට දමන්න.

04.මාළුවල මතුපිට සෙවල ගතියක් ඇත්දැයි බැලීම.

මාළු කල් යත්ම එහි මතුපිට තෙත් ගතියක් වර්ධනය වී අවසානයේ සෙවල ගතියක් ඇති වේ. මෙය ඔබේ මාළු නරක් වන බවට හොඳ සලකුණක්. සම්පූර්ණයෙන්ම නරක් වූ පසු එහි මතුපිට සෙවල තට්ටු වැඩි වී ලිස්සන සුළු බවක් ඇති වේවි.නැවුම් මාළු වල මේ සෙවල ගතිය ඇතිවන්නට පටන්ගත් විටම එය විසිකර දැමීම යෝග්‍යයි.පිසින ලද මාළුවල නරක් වූවත් සෙවල ගතියක් ඇති නොවේ.

05.සැර මාළු දුඟඳක් එනවාදැයි බැලීම.

නැවුම් මාළුවලිනුත්, පිසින ලද මාළුවලිනුත් එන්නේ මාළු සුවඳයි. එනමුත් ශීතකරණයේ තිබූ මාළු නරක් වෙන්න පටන් ගන්නවා නම් එහි මාළු සුවඳ වැඩි වෙනවා. කල් යත්ම මේ සැර මාළු ගඳ, කුණු මාළු ගඳක් බවට පත්වෙනවා.කල් යාමත් සමඟ මාළු වල දුගඳ වැඩිවේවි.වඩාත් සුදුසු වන්නේ මාළු වල සුවඳ හි වෙනසක් ඇත්නම් එය විසිකිරීම ය.

06 නැවුම් මාළු වල කිරි පැහැයක් ඇත්දැයි බැලීම.

මාළු වල මාංශමය කොටස් සාමාන්‍යයෙන් රෝස හෝ සුදු පැහැයක් ගන්නා අතර තුනී අවපැහැ දියරමය ස්තරයක් ඇත. නැවුම් හෝ ශීතකරන ලද මාළු කල් ගොස් නරක් වෙගෙන එන විට දිලිසෙන කිරි පැහැයක් ගනීවි. මේ කිරි පැහැය නිල් හෝ අළු පැහැයක් ද ගත හැක.මෙය පිසින ලද මාළු සඳහා අදාළ නොවේ.

07ෆ්‍රීසර් බර්න් (freezer burn) සලකුණු ඇත්දැයි බැලීම.

ඔබ මාස නමයකට අධික කාලයක් මාළු අධිශීතකරණයේ තබා ඇත්නම් ෆ්‍රීසර් බර්න් සැලකුණු තිබිය හැක. මාළු වල මතුපිට අයිස් බැදි ඇත්නම් හා අවපැහැ ගැන්වීම් ඇත්නම් එය ෆ්‍රීසර් බර්න් වී ඇති අතර එය විසි කිරීම වඩාත් සුදුසුයි. ෆ්‍රීසර් බර්න් ඇති ආහාර අනුභව කිරීමෙන් ඔබ අසනීප නොවන නමුත් ආහාරයේ රසයේ හා ස්වභාවයේ වෙනසක් තිබේවී.

කල් ඉකුත් වූ සැමන්(ටින් නොවේ) හඳුනාගැනීම

08.මාළු වල ඇති සුදු රේඛා අතුරුදහන් වෙයි. අනිත් මාළු මෙන් නොව සැමන් මාළු වල මාංශමය තට්ටු සුදු රේඛාවලින් වෙන් වී ඇත. මේ රේඛා වලින් පෙන්වා දෙන්නේ මාළු තවමත් නැවුම් හා අනුභවයට සුදුසු තත්වයේ ඇති බවයි. යම්හෙයකින් රේඛා අතුරුදහන් වී ඇත්නම් හෝ රේඛා අළු පැහැ ගැන්වී ඇත්නම් එය බොහෝ දුරට නරක් වී ඇත.

09.තවමත් තද බවින් යුක්ත දැයි බැලීමට සැමන් මාළු ඇතුලතට ඔබා බලන්න.නැවුම්, අනුභවයට සුදුසු සැමන් මාළු එබූ විට තද බවින් යුක්ත වේ. ඔබේ ශීතකරණයේ ඇති සැමන් මාළු අසාමාන්‍ය ලෙස මෙලෙක් වී ඇත් නම් එය නරක් වී ඇත.සැමන් මාළුවල සුදු රේඛා මගින් එහි තද බව ඇති කරන අතර මේ රේඛා අතුරුදහන් වූ විට සැමන් මාළු මෙලෙක් වී නරක් වී ඇති බවද පෙන්නුම් කරයි.

10.සැමන් මාළු මත අවපැහැගැන්වීම් ඇත්දැයි බැලීම.අනිත් මාළු මෙන් නොව සැමන් මාළු කල් ගොස් නරක් වීමට පටන් ගන්නා විට එය අවපැහැගැන්වීමට ද පටන් ගනී. සැමන් මාළු මතුපිට හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන විට සුපුරුදු රෝස පැහැයෙන් තෝර අවපැහැගැන්වී ඇති පැල්ලම් ඇත්නම් මාළු නරක් වී ඇත.මෙහි ඇති අවපැහැගැන්වීම් ගොඩක් දුරට තද පැහැයෙන් යුතුවන නමුත් නරක් වී ඇත්නම් සුදු පැහැයට හුරු පැල්ලම් වුවද දැකගත හැකි වේවි.