Hela Rahas

Hela Rahas Official Web Portal

ස්වභාවික පළිබෝධ භාවිතා කරන විදිය

බෝග වගාව සදහා රසායනික පලිබෝධනාශක වෙනුවට ශාක සාර විකල්ප පළිබෝධ පාලන ක්‍රම භාවිතාකර මිහිතලය සුරකිමු

ශාක යුෂ භාවිතය පළිබෝධනාශක ගුණය සහිත විවිධ ශාක කොටස් තලා, ජලයේ පල් කර හෝ තම්බා, හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින් ගන්නා යුෂ බෝග වගාවන්හි පළිබෝධ පාලනය සදහා භාවිතා කළහැක. කොහොඹ, වල් හිඟුරු, මුරුංගා, කලවැල්, මඟුල් කරඳ, කැප්පිටියා, වල් සූරියකාන්ත, අරූද හා අරලිය වැනි ශාක කොටස් මේ සඳහා බහුලව යොදා ගැනේ.

සකස් කර ගන්නා ක්‍රම.කොහොඹ කොළ, කරඳ කොළ (ළපටි කොළ, දළු ආදිය) දින 14 ක් අමු ගොම දියර සමඟ පල් කර යෙදීමෙන් බෝගවලට සිදුවන පණු හානි පාලනය කළහැක.

මුරුංගා කොළ හා පොතු ජලයේ පල් කර ඉසීමෙන් බෝගවලට ඇතිවන දිලීර රෝග පාලනය කළහැක.

කලවැල් පමණක් ජලයේ පල් කර එහි යුෂ බෝගවලට යෙදීමෙන් කෘමීන් පළවා හැරේ.

දුම්කොළ යුෂ භාවිතය- දුම්කොළ නැටි, කඳ හෝ දුම්කොළ පල් කිරීමෙන් ලබාගන්නා යුෂ කෘමිසතුන් පළවා හැරීමට සහ ගොළුබෙල්ලන් පාලනයට යොදා ගැනේ.

දුම්කොළ, කුඩු තේ හැදි 04 ක් පමණ වතුර ලීටර් 02 කට එකතුකර, හොදින් කලවම්කර, වගාවන්ට යෙදීමෙන් කෘමීන් පලවා හැරියහැක.

මිරිස් ද්‍රාවණය- වෛරස් රෝග, කුඩිත්තන්, කුහුඹුවන්, දළඹුවන්, වැනි සතුන් පාලනය සඳහා මිරිස් ග්‍රෑම් 100 ක් හොදින් අඹරා ජලය ලීටර් 01 ක මිශ්‍රකර හොදින් පෙරා, එම ද්‍රාවණයේ සැර හතර ගුණයකින් බාලකර, බෝගවලට යෙදීම සුදුසුය. මෙම ද්‍රාවණයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිකර ගැනීම සදහා රතුලූණු හෝ සුදු ලූණු බික් කිහිපයක් අඹරා මිශ්‍ර කරගත හැකිය.

කොච්චි ද්‍රාවණය- දිලීර රෝග පාලනය සඳහා කොච්චි ද්‍රාවණය භාවිතා කෙරේ. ඉදුණු කොච්චි ග්‍රෑම් 25 ක් හොඳින් අඹරා, එය වතුර ලීටර් 08 ක් සමඟ මිශ්‍ර කර පැය 24 ක් පමණ තබා දිලීර රෝග සහිත බෝගවලට ඉසිය යුතුය. දිනපතා කොච්චි ද්‍රාවණය යෙදීමෙන් වෛරස් රෝගවලට පවා එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වේ.

සුදු ලූණු භාවිතය-සුදු ලුණු ග්‍රෑම් 100 ක් සහ සබන් ග්‍රෑම් 10 ක් සිහින්ව අඹරා, වතුර ලීටර් ½ ක් එයට මිශ්‍රකර පැය 24 ක් තබා එම මිශ්‍රණයට තවත් ජලය ලීටර් 2 1/2 ක් එකතුකර කෘමි සතුන් සිටින බෝගවලට යෙදිය යුතුය.

සුදු ලුණු ග්‍රෑම් 50 ක් සිහින්ව අඹරා වතුර ලීටර් 01කට මිශ්‍රකර කෘමි සතුන් සිටින බෝගවලට ඉසීමෙන් කෘමි සතුන් පලවා හැරේ.කොහොඹ භාවිතය

කොහොඹ ලොව ඇති සාර්ථකම පලිබෝධනාශකය වේ. කොහොඹ කොළ, මල් හා පොතු මෙන්ම කොහොඹ ඇටද බහුලව පලිබෝධ පාලන මිශ්‍රණ සැකසීම සදහා යොදා ගැනෙන අතර කොහොඹ ඇට වල පලිබෝධනාශක ගුණය වැඩිය. පණු හා දළඹු වර්ගවලටත්, කුරුමිණි කීටයන්, පලගැටියන්, පත්‍ර විදින්නන්, පත්‍ර හා පැළ කීඩෑවන්, පරිණත වැඩිහිටි කුරුමිණියන් පාලනය සදහාත්, කොහොඹ සුවිශේෂී පලිබෝධ පාලකයකි. ගොවිබිමට මෙන්ම බිජ කල්තබා ගැනීම ආදී, ගොවි බිමෙන් බැහැරව සිදුවන පලිබෝධ හානිවලටත් කොහොඹ කොළ හා ඇට යොදා ගැනේ.

කොහොඹ නිස්සාරකය සාදා ගැනීම හොදින් වේලන ලද කොහොඹ ඇට ග්‍රෑම් 50 ක් ගෙන එය ඉතා සියුම්වට කුඩුකර, වතුර ලීටර් 01 කට මිශ්‍ර කර, පැය 12 ක් පමණ අදුරේ වසාතබා, හොදින් පෙරා සාදා ගන්නා ද්‍රාවණයට සබන් ස්වල්පයක් මිශ්‍රකර, ඉසින යන්ත්‍රයකින් හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින් පත්‍රවල යටිපැත්තේ තැවරෙන සේ ඉසිය යුතුය. කොහොඹ නිස්සාරකය සවස්වරුවේ යෙදීමෙන් ඉතා හොද ප්‍රතිඵල ලැබේ. තද හිරුඑළිය ඇති වෙලාවට හෝ උදේ වරුවේ යෙදීම නුසුදුසුය.

විශේෂ අවධානයට කොහොඹවල ඇති කෘමිනාශක ගුණය හිරු රශ්මියට විනාශ වේ. එමෙන්ම සවස් වරුවක වගාවන්ට යෙදිය යුතුය. කොහොඹ දියරය පෙරා, ඉතිරිවූ රොඩු පාත්තිවලට දැමිමෙන් පොළොවෙන් මතුවෙන වේයන් ආදී කෘමින් පාලනය වේ. බෝගවල මුල බිත්තර දමන අවුලකපෝරා වැනි සතුන් පවා කොහොඹ රොඩු පස හා මිශ්‍ර කිරීමෙන් පාලනය වේ. විශේෂයෙන් පතෝල, වැටකොළු, කරවිල වැනි ගොඩ බෝග සදහාත් වී වගාවේ පුරුක් පණු හානිය සදහාත් කොහොඹ නිස්සාරකය යෙදීම ප්‍රතිඵලදායකය. එබැවින් පාරිසරික ගොවිතැනේදී කොහොඹ මිශ්‍රණය භාවිතා කිරීම අනිවාර්ය වේ.

තෝර මුල් ග්‍රෑම් 50 ක් ගෙන සබන් ග්‍රෑම්10 සමග කොටාගන්න. පසුව එය ජලය ලීටරයක දියකරහානි පවතින පත්‍රවල යට සහ උඩු පැත්තට යොදන්න. පණුවන් හා කෘමින් පාලනය සදහා සුදුසුය.

අවුලකෆෝරා කුරුමිණියාගේ හානිය පාලනය සදහා සබන් දියකරන ලද ජලය ස්ප්‍රේකර ඒ මත අළු දමන්න. වැසි නැති දින වලදී මෙය සිදුකළ යුතුයි.අනෝදා ඇට ග්‍රෑම් 100 ක් ගෙන කොටා සබන් ග්‍රෑම්10 ක් සහ ජලය ලීටර් 1ක් සමග මිශ්‍රකර පැය 12 ක් තබා තවත් ජලය ලීටර් 1 ක් එකතුකර යොදන්න. අවුලකෆෝරා, සුදු මැස්සා සහ කුඩිත්තන් පාලනය සඳහා සුදුසුය.

අනෝදා කොළ කිලෝග්‍රෑම් 1ක් ගෙන හොදින් කොටා ජලය ස්වල්පයක් එක්කර ඉස්ම මිරිකා ගන්න. සාදාගත් ඉස්ම ලීටර් 1 ක්, මිලි ලීටර් 500 වනතුරු හිදගන්න. පසුව සබන් හා පල්මානික්කම් ග්‍රෑම් 10 ක් සමග මිශ්‍රකර යොදන්න. සියලුම කෘමීන් පලවා හැරීම සඳහා සුදුසුය.

කහපාට ඉටිරෙදි කපා ග්‍රීස් ආලේප කර අවුලකෆෝරා සිටින තැන්වල එල්ලන්න.

ශාක සාර නොවන විකල්ප පළිබෝධ පාලනමිශ්‍රණ

බෝඩෝ මිශ්‍රණය පල්මානික්කම් (කොපර්සල්ෆේට්) ග්‍රෑම් 28 ක් හා අළු හුණු ග්‍රෑම් 28ක් ගෙන, ඊට වතුර ලීටර් 2 බැගින් යොදා වෙන වෙනම දියකර (ලෝහ භාජන නුසුදුසුය.) මද වෙලාවකට පසුව අළුහුණු දියරයත්, පල්මානික්කම් දියරයත් හොදින් මිශ්‍රකර, ඊට තවත් වතුර ලීටර් 3ක් පමණ යොදා, හොදින් පෙරා එම ද්‍රාවණය හැකි ඉක්මණින් බෝගවලට ඉසීම කළ යුතුය. මෙය දිලිර රෝග පාලනය සදහාද භාවිතා කෙරේ.

දුම් ඇල්ලීම-තද උණුසුමක් පැළෑටි වලට නොවදින සේ බදුනකට අමු ශාක කොටස් ගෙන, ගින්දර ස්වල්පයක් එකතුකර දුම් ඇල්ලීම සිදුකෙරේ. (මදුරුතලා සහ කොහොඹ මේ සදහා විශේෂයි). දිනකට වතාවක් දුම් ඇල්ලීමෙන් විශාල සංඛ්‍යාවක් කෘමින් මර්දනය කරගත හැකිය. ගොම, දුම්කොළ, කැප්පෙටියා, ගෙන්දගම් සහ සාම්බ්‍රානි වැනි ද්‍රව්‍යද දුම් ඇල්ලීම සදහා යොදා ගැනේ.

අළු භාවිතය-කෘමි සතුන්ට මෙන්ම දිලිර රෝග සදහාද සුදුසුය. භාවිතයට ගනු ලබන්නේ දැව අළු වර්ගය.(පොල් ගසට සම්බන්ධ කිසිම කොටසක අළු, බෝග වගාවන්හි කෘමින් පාලනය සදහා සුදුසු නොවේ).’වීර’ශාකයේ දැව අළු භාවිතා කළහැකිනම් වඩාත් සුදුසුය. අළු ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් කෙළින්ම පත්‍ර වලට වැටෙන සේ ඉසීම කළ යුතුය. එසේම විවිධ ද්‍රාවණයන් සමග මිශ්‍ර කර යොදා ගැනීමට ද පුළුවන. කොළගෝවා වැනි බෝගවල, දළබුවන් හා කුඩා පණුවන් පාලනයට වියළි අළු, පත්‍ර මතුපිටට ඉසිය යුතුය.

සබන් දියර භාවිතය සබන් දියර මයිටාවන්ගේ හානිය (මිරිස් ආදියෙහි කොළ හැකිලීම) පාලනය කිරීම සදහා වඩාත් සුදුසුය.සාන්ද්‍ර සබන් වතුර කෝප්ප ¼ ක් සහ භූමිතෙල් මේසහැදි ¼ ක්, වතුර ලීටර් 1කට මිශ්‍ර කර යෙදීමට පුළුවන.

සබන් දියරය කෘමීන් පලවා හැරීම සදහා වැඩියෙන් යොදා ගැනේ. දළබුවන් මර්දනය කිරීම සදහා, ලුණු, මිරිස් සහ සුදුලූණු සමව ගෙන සබන්දියරය යොදා පල්කර බෝගවලට ඉසිය යුතුය. බෝගවලට නිතර නිතර සබන් දියර යෙදීම නුසුදුසුය.

කහ කුඩු, ගව මුත්‍ර භාවිතය කහ කුඩු, ගව මුත්‍ර සමග 1:2 අනුපාතයට මිශ්‍ර කර දළබුවන් පාලනය කිරීම සදහා යොදා ගැනේ. ගව මුත්‍ර ගෙන දින 14 ක් පමණ හිරු එළියට විවෘතව තබා පල් වීමටහැර, සැර බාලකර, බෝගවලට යෙදිය හැක. මෙම ද්‍රාවණය සතියකට 6 වතාවක් පමණ යෙදීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිපල ලැබේ. මේ හැරුණුකොට ගව මුත්‍ර පමණක් බෝතලයකට දමා එහි කට උඩට සිටින සේ පොළොව යට සතියක් පමණ වළලා තබා, සැර බාල කර වගාවනට යෙදිය හැකිය. මෙම ද්‍රාවණය මාස හයක් පමණ කල් තබා ගැනීමට පුළුවන. පැළ මැක්කන්ට, දළබුවන්ට, මයිටාවන්ට මෙන්ම දිලීර හා වෛරස්, රෝග සදහාද මෙය භාවිතා කළ හැකිය.

විශේෂ අවධානයට: දියරඉසිනයන්ත්‍රයක් භාවිතාකර බෝගවලටඉසීම කළහැක. ඉසීම සදහා සියලුම ශාකසාර හොදින්පෙරා සකස්කර ගැනීමෙන් පිලියෙල කරගත් ශාකසාර හිරුඑළිය නොවැටෙන අදුරුස්ථානයක ගබඩාකර තැබියයුතුය. සවස් කාලයේදී බෝගවලට යෙදීමෙන් හොද ප්‍රථිපල අත් කරගත හැක.

අනෝදා ඇට නිස්සාරණය: අනෝදා ඇට පතක් කොටා අඹරා ජලය ලීටරයක දියකර පෙරා ගත් දියරය ඉසීමෙන් යුෂ උරාබොන මකුණන්, පැල හා පත්‍ර කීඩෑවන්, කුඹින්, වේයන්, නයිකූඹින් පාලනය වේ. සතියකට වරක් භාවිතා කිරීමෙන් සාර්ථක ප්‍රථිපල ලබා ගත හැක.

අනෝදා කොළ සාරය:වතුර ලීටර් 2 කට අනෝදා කොළ ග්‍රෑම් 500 එක් කර ලිපේ තබා රත් කරන්න. ලීටර් ½ දක්වා හිදෙන්න අරින්න. පසුව පෙරා එයට වතුර ලීටර් 2 ක් පමණ මිශ්‍ර කර ඉසින්න, කුඩිත්තන්, පැල කීඩෑවන්, සුදු මැස්සන් පාලනය වේ.

වැලි අනෝදා:නොඉදුණු ගෙඩිය වියලා සකස් කර ගත් කුඩු විශේෂයෙන් උකුණන් මර්ධනය සඳහා භාවිතා කල හැක. බොහෝ කුරුමිණියන්ගේ කීට අවස්ථා සහ කුඩිත්තන් හා ගෙමැස්සන් හට ස්පර්ශ විෂ දක්වයි. බීජවල 45% ක් තෙල් අඩංගු වේ.බිජ වලින් නිස්සාරණය කරගත් තෙල් දුඹුරු පැල කීඩෑවා, පිට සුදු පැල කීඩෑවා, කොළ කීඩෑවන්ට විෂ සහිතයි.ගෝවා වගාවේ කුඩිත්තන්හට විෂ බවක් පෙන්වයි.Meloido gyne විශේෂයේ වට පණුවන් හට එම ශාකයේ පත්‍ර යුෂ විෂ සහිතය.

තෝරමුල් නිස්සාරණය-තෝරමුල් සිහින්වට කැප සබන් ස්වල්පයක් සමග මිශ්‍ර කර කොට ජලයේ දියකර රෙදි කඩකින් පෙරා (බර අනුව සබන් 1 මුල් 4 ජලය ලීටර් භාගයක ) මිශ්‍රකර ඉසීමෙන් කොලකන දළබුවන්/ ගෙඩි විදින පණුවන් /ඉල්මැස්සා/ කුඩිත්තන් / පාලනය කර ගතහැක.

සුදු ලූණු-සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්/ භූමිතෙල් තේ හැදි 2ක්/ ජලය ලීටර් 1ක්/ සබන් ග්‍රෑම් 10ක් සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 100 අඹරා භූමිතෙල් තේ හැදි 2කට කවලම් කර ජලය ලීටර් 1 සබන් ග්‍රෑම් 10 ක් මිශ්‍රකර පැය 24ක් තබා පෙරන්න. හතර ගුණයක් තනුක කරන්න. සියලුම වගාවන් වල කුඩිත්තා/ කොළකන දළඹුවන්/ එපිලැක්නා වැනි කුරුමිණියන් පාලනය වේ.

සුදුලූණු වල ඇසිලින් නම් සංයෝගය අඩංගු වන නිසා පලිබෝධකයින් පලවාහැරීම හා දිලීර, බැක්ටීරියා මර්ධනය කිරීමේ ගුණයක්ද ඇත. වගාව සමග සුදුලූණු මිශ්‍රව සිටුවීමෙන් ද සුදු මැස්සන්, කුඩිත්තන්, නෙමටෝඩාවන් ආදී පලිබෝධකයින් මර්ධනය කළහැක.

රතුලුනු බල්බ සාරය- මැටි භාජනයකට වතුර ලීටරයක් දමා හොදින් උණුකරන්න.පොඩිකර ගත් රතු ලූනු කි.ග්‍රෑම් 1 දමා රෙදි කඩකින් කට ගැට ගසා පැය24 ක් තබා පෙරා ගන්න. පෙරා ගත් දියර වතුර ලීටර් 10 ක මිශ්‍රකර ඉසින්න.කුහුඹුවන්, කොරපොතු කෘමීන්, මයිටාවන් හා පැල මැක්කන්,කිනිතුල්ලන් පාලනයවේ.

වියලි ලූණු පොතු:වියලි ලූණු පොතු දෝතක් වතුර ලීටර් 4 කට දමා රන්වන්පාට වන තුරු රත් කරන්න. ඉන්පසු පෙරා වගාවට ඉසින්න. තක්කාලි හා අර්තාපල් වගාවට වැළදෙන අංගමාරය රෝගයට සති 2 කට වරක් යෙදීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබාගත හැක.

කොච්චි:කොච්චි ග්‍රෑම් 100 ක් කොටා ජලය ලී.1 මිශ්‍ර කර පැය 24 ක් තබා පෙරා ගන්න. මිශ්‍රණයෙන් කොටස් 1කට ජලය කොටස් 5 මිශ්‍රකර ඉසින්න. පණුවන්, කුඹින්, ගුල්ලන් පාලනය සඳහා යෝග්‍ය වේ.

කෘමිනාශක ගුණ ඇති භාවිතයට ගත හැකි මිශ්‍රනයක්:(කෘමි රෝගවලට) උළුහාල්,මිරිස් කුඩු දුරුකුඩු,සුදුළුලූණු ග්‍රෑම් 50 බැගින් ගෙන වතුර ලීටර් 5ක දමා දින 7ක් තබා 1:1 ජලය කලවම් කර ඉසින්න.

සොලනේසි කුලයේ බෝගවල කොළ හැකිලෙනවාට ගදපාන, ගංසූරිය, ඇල්බීසියා, (ඇකේසියා) සියලුම කොළ කිලෝ:01 බැගින් ගෙන අමුගොමකිලෝ:2ක් මිශ්‍රකරගෝනියකට දමා කට ගැටගසා එම ගෝනිය ලොකු බැරලයකට දමා ඒ මත ලොකු ගලක් තබා වතුර ලීටර් 20ක් දමා දින 21කට පසු එම දියරයෙන් ලීටර් 1කට ජලය ලීටර් 3ක් මිශ්‍රකර ඉසින්න. ගෙමැස්සන්, කුඩිත්තන් හට පැගිරි තෙල් විෂ බවක් පෙන්වයි.පැගිරිමාන කොළ කිලෝ ග්‍රෑම් 01 ක් අඹරා ජලය ලීටර් 01කට මිශ්‍රකර ඉසීමෙන් කුඩිත්තන් පාලනය කරගත හැක.

ඉල්මැස්සා පාලනයට කලවැල් යුෂ ඉතා ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් පැණි හෝ සීනි ද්‍රාවණයක කලවම්කොට රෙදි කඩවල ගිල්වා පන්දලමේ තැනින් තැන එල්ලා තබන්න අමු ඉගුරු, සුදුලුනු කොටා යුෂ මේස හැදි 5කට වතුර ලීටර් 01ක් මිශ්‍රකර ඉසීමෙන්ද ඉල්මැස්සා පාලනය කරගත හැක.

ඵල ආවරණය-පතෝල, කරවිල, වැටකොළු පල පොලිතින් වලින් ආවරණය කිරීමෙන් ඉල්මැස්සගෙන් වන හානිය පාලනය කරගත හැක.

මීයන් මර්ධනයට-අන්නාසි පතු නියරේ තැනින් තැන දැමීම මල පැපොල් ගස් කුඩා කැබලිවලට කපා කුඹුරේ විසුරුවා හැරීම.මෙහිදී කදේ හා පත්‍ර වල සර ගද නිසා මීයන් කුඹුරට ඒම වලක්වයි.පැපොල් වල ඇති කිරි ගතිය නිසා මීයන්ගේ කටවල් තුවාල වේ.එවිට ටික දිනකට කුඹුරට ඒමෙන් වැලකී සිටී.ග්ලිරිසිඩ්යා ගසේ කොටස් බත් සමග මිශ්‍ර කර තම්බා ගුලි සාදා මී ගුල්වල තැබීම

වී වගාවේ පණුවන් මර්ධනය-මඩුගෙඩි /පර ගෙඩි /පුස්වැල් ගෙඩි /කලවැල්, මේවා තලා කුඹුරේ දැමීමෙන් ඒවා මිශ්‍ර ජලය ලියැද්දට ගල යාමෙන් ඒ තුල සිටින හානිකර පණුවන් වඳ කරගත හැක.(මේවා මත්වන සුළුය. අඩනහිරියා(ඩෙරිස් විශේෂ) වී වගාවේ පලිබෝධ පාලනය සදහා වාරි ජලයට කලවම් කිරීම කිඩාරන් අල /සහිද ලුණු /පල්මානික්කම්/සින්නක්කාරන්

කිඩාරන් අල කීපයක් ගෙන ඒවායේ මද හාරා සහිද ලුණු පල්මානික්කම් සින්නක්කාරන් එකට අඹරා අලයේ කුහරයට දමන්න.