Hela Rahas

Hela Rahas Official Web Portal

බුදු රජාණන් වහන්සේ උදෙසා මල් පුජා කිරීමේ ආනිසංස

 • තෙරුවන් සරණ ගිය බෞද්ධයන් හැටියට අපි හැමෝම නිවසේදී පන්සලේදී බුදු රජාණන් වහන්සේ උදෙසා මල් පුජාව සිදු කරනවා.ඉතින් බොහෝදෙනෙක් බුදු රදුන් උදේසා මල් පුජාවන් සිදු කරාට නිවැරදි අවබෝධයෙන් එය සිදු කිරීම කරන්නේ නෑ.මේ නිසා ඔබ ගෙදරදී හෝ පන්සලේදී හෝ මල් පුජාව සිදු කරනවිට එය නිවැරදිව සිදු කරන්න.
 • මා විසින් මේ මල් පුජාව සිදු කරන්නේ ජීව මාන බුදු රාජන් වහන්සේ උදේසයි යනුවෙන් සිතමින් මේ මන් ජීව මාන බුදු රජාණන් වහන්සේට පුජා කරමි පුජා වේවා….! පුජා වේවා….! යනුවෙන් සිතමින් මල් පුජාව සිදු කරන්න.

මල් පුජා කරන ගාථාව

 • මල් පූජා කරන්නට භාවිතා කරන පාලි ගාථා පාඨයන් තමයි මේ තියෙන්නේ… කැමති නම් මේ ගාථා සජ්ඣායනා කරමින්ම මල් පූජා කරන්නටත් හැකියි… නැතිනම් මේ ගාථාවේ අර්ථය මෙනෙහි කරමින් මල් පූජා කරන්නටත් හැකියි…
 • වණ්ණ ගන්ධ ගුණෝපෙතං
 • එතං කුසුම සන්තතිං
 • පූජයාමි මුණින් දස්ස
 • සිරිපාද සරෝරුහෙ
 • වර්ණයෙන්… සුවඳින් හා ගුණයෙන් යුත්ත වූ මේ මල් සමූහය ස්ම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ‍්‍රී පාද පද්මයට පූජා කරමි.
 • පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන
 • පුඤ්ඤෙන මෙතෙන ලබාමි මොක්ඛං
 • පුප්ඵං මිලායාති යථා ඉධංමෙ
 • කායො තථා යාති විනාස භාවං
 • මේ මල් බුදුරජාණන් වහන්සේට පුජා කරමි. මේ පින හේතුවෙන් මට නිවන ලැබේවා. මේ මල් යම් සේ පරවන්නේද මාගේ ශරීරයද එසේ විනාශ වන්නේය.

මල් පුජාවේ ආනිසංස

 • පදුම හිමි පෙර ජීවිතයකදී පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ පුමුඛ මහා සංඝරත්නයට එක් පියුමක් ගෙන පූජා කළ පිනෙන් මල්පෙති ගණනට සක්විති රජව ඉපදුනා. හත්සිය වතාවක් පෘථුවි රාජ්‍ය කලා. අවසානයේ නිවන් සුව ලැබීමට ඒ පින හේතු වූ බව පෙන්වා ඇත.(අපදාන පාලි බු:ව: 193 පිට)
 • තිඋප්පලමාලිය හිමි විපස්සී බුදුරජුට උපුල් මල් තුනක් පුදා කල්ප අනූ එකක් දුගතියකට නො යන ලදී. මේ පිනෙන් තුන්සිය වතාවක් සක් දෙව් රජ වී ඉපදුනා. පන්සිය වතාවක් සක්විති රජ වුණා. අවසානයේ නිවන් දැකීමට ද මේ පින උපනිශ්‍රය වුණා. බලන්න සත්පුරුෂයෙනි, හැදුනු සිතකින් පින්කම් කිරීමේ අගය(අපදාන පාලිය 342 අපදානය)
 • සත්තුප්පල මාලක තෙරණිය පෙර ජීවිතයක සිඛී බුදුරජාණන් වහන්සේට මානෙල් මල් සතක් එකඟ සිතින් නුවණ යොදා පිදූ පිනෙන් වාර හැත්තෑ හතක් දෙදෙව් ලොවට අධිපති සක් දෙවිඳු ගේ බිරිඳ වී උපන්නා ය. ඒ මලේ පාට හා සුවඳ ඇයට හැම දිවියකදී ම ලැබුණු අතර අවසානයේ නිවනට ද මේ උතුම් පින උපනිශ්‍රය විය.(ථේරි අපදානය 8)
 • තිකණිකාර පුප්ථිය හිමි සුමේධ බුදු රජාණන් වහන්සේට කිණිහිරියා මල් තුනක් පැහැදුන සිතින් නුවණ යොදා පූජා කල පිනෙන් තුන්සිය වතාවක් සක්විති රජවිය. පන්සිය වතාවක් සක් දෙව් තනතුර ද හැම ජීවිතයකදී ම පහත සදහන් විපාක ද ලැබුණා හ.
 1. මහත් භෝග සම්පත් ඇත්තෙකු වුණා.
 2. පහත් කුලවල නො ඉපිද උසස් කුලවල ම ඉපදුනා.
 3. කැමති කැමති යාන වාහන ලැබුණා.
 4. බොහෝ රූමත් ස්ත්‍රීන් හා දැසි දස්සන් ලැබුණා.
 5. බොහෝ අගනා වස්ත්‍රාභරණයන්ට ලාභී වුණා.
 6. සෑම කල් හි අන් අය ගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වුණා.
 7. උසස් කීර්තියක් ඇත්තෙක් වුණා.
 8. සෑම කල් හි බොහෝ පිරිවර ජනයා ඇත්තෙක් වුණා.
 9. තම පිරිස කිසිවෙකුට භේද කළ නො හැකි වුණා.
 10. ඥාතීන් අතර උසස් (උතුම්) ශ්‍රේෂ්ඨයෙකු වුණා.
 11. ශීත උෂ්ණ වලින් පීඩාවක් නො වුණි.
 12. කායික හා මානසික දාහ නැති උතුමෙක් වුණා.
 • (අපදාන පාලි: 501 වන අපදානය) අවසානයේ නිවන් සුව අවබෝධයට ද ඒ උතුම් පින උපනිශ්‍රය වුණා.