Hela Rahas

Hela Rahas Official Web Portal

ජලනන්දන පිරිතෙන් නිවැරදිව පිහිට ලබාගන්න විදිය

මේ බලගතු ජලනන්දන පිරිත අප සිතේ ඇති යහපත් බලාපොරොත්තු ඉටු කරගැනීමට ආශිර්වාදයක් වනු ඇත. එය නිවැරදි ලෙස පිරිත් කළ යුතුය. ඒ අනුව සඡ්Cධායනා කිරීමේදී ගාථා පෙළෙ ඇති අවසාන පදයේ අන්තිම අකුර වෙන “මේ” එලෙසම ගායනා කරන්න. අනුනට කියන විට එම අක්‍ෂරය “තේ” යනුවෙන් යොදන්න.

 • නමාමි ජින සත්ථාරං – අට්‌ඨ වීසති නායකං
 • තිරස පාරමී පූරෙන්තං – බෝධි මූලේ නිසීදනං
 • පංච මාර විධං සෙත්වා – බෝධි මූලේ නසීදනං
 • සච්චභාව සකාසෙන්තෝ – ජලනන්දන නාමකං
 • දේව දේවති සම්බුද්ධං – ආනුභාව මහප්ඵලං
 • අනන්ත ජින නාමේන – සබ්බ බන්ධන ඡේදනං
 • ගෝතමෝ සක්‍ය පුත්තේසි – ජලනන්දන සෝභනං
 • දේසිකං ධම්මානුභාවේන – සබ්බ බන්ධන ඡේදනං
 • සාරිපුත්තෝච ආනන්ද – මොග්ගල්ලෝනෝච සීවලී
 • සාවකත්තං මුනිං පත්තා – ආරිය සංඝ මලංයසං
 • තස්‌සාභවං සබ්බත්ථ – ජලනන්දන ඡේදනං
 • සබ්බ වින විනස්‌සන්තු – සිද්ධි භාග්‍ය කරං හිතං
 • සබ්බුපද්දව රෝගානී – යක්‌ඛ භූත භයානපි
 • විනස්‌සත්තු විසේසේන – සදා සිද්ධි භවන්තු මේ
 • අර්ථය-“අට විසි බුදුවරයන් වහන්සේලාද පන්ලක්ෂ දොළොස්‌ දහසක්‌ බුදුවරයන් වහන්සේලාද සිරස නමා ආදර ගෞරවයෙන් නමස්‌කාර කරමි. උන්වහන්සේලාගේ ධර්මරත්නය ද ගෞරවයෙන් නමස්‌කාර කරමි. ඒ නමස්‌කාරනුභාවයෙන් මා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා වෙත පැමිණෙන්නා වූ සියලු බය සහ උපද්‍රවයෝද නොයෙකුත් අන්තරාද ඉතුරු නොවී දුරීභූත වේවා”.
 • අටසිල් – දසසිල් සමාදන්ව හෝ සෙනසුන් ගතව භාවනානුයෝගීව සිල්වත්ව නිර්මාංශව මෙම පිරිත නිතර භාවිතයෙන් බොහෝ සහනය ලැබිය හැකි බැවින් සීලයක පිහිටා පිරිත් කරන්න. අයුක්‌තිය, අසාධාරණය කිසිදු කටයුත්තක්‌ සඳහා පිරිත් කරගන්නා ලද කිසිදු ආරක්‌ෂක ද්‍රව්‍යයක්‌ භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න. එසේ භාවිතා කරන අයහට අයහපත් ප්‍රතිඵල විඳින්නට සිදුවනු ඇත.
 • රාත්‍රි 10 න් පසු මල් බුලත් තටුවක්‌ තනා ඉතා පිරිසිදු නොයිඳුල් පැන්, තෙල්, නූල්, නොපෑගුනු ගල්, වැලි ආදී ආරක්‌ෂා ද්‍රව්‍ය එහි නිසි ලෙස තැන්පත් කර බුදුන් වැඳ දෙවියන්ට පිං දීලා මේ පිරිතෙන් 108 වරක්‌ පිරිත් කරගන්න. බදාදා දවසක් සුදුසු වේ.
 • පිරිත් කරගත්ත පැන් රෝගීන්ට බීමට දීමෙන් නිරෝගී සුවයට උපකාරීවේ.
 • තෙල් නලලේ ගා සුබ ගමන් සඳහා පිටත්වන්න.
 • වැලි ගෙවත්තේ ඉසීමෙන් සර්ප උවදුරුදු අමනුෂ්‍ය බලවේගද දුරුකරගත හැකිය. වැලි කුඹුරට ගොවිපළට ඉසීමෙන් වනසතුන්ගෙන් කුරුල්ලන්ගෙන් කෘමීන්ගෙන් වන අලාභ හානි දුරුවී සෙත ලැබේ.
 • ගල් ටික මුට්‌ටි 4 ක දමා පාන්දර කපුටන් හැඬලීමට පෙර නිවසේ හතර කොණ වැළලීමෙන් බලගතු ආරක්‌ෂාවක්‌ සැලසේ.

තෙරුවන් සරණයි.