Hela Rahas

Hela Rahas Official Web Portal

සක්දෙව් රජු දෙව් ලොවට ඔසවන් වැඩි ඵුස්සදේව තෙරුන්

 • මේ ලංකාද්වීපයේ භාවනානුයෝගින් වැඩ සිටින කාළකන්දර කියලා විහාරයක් තිබුණා. ඒ විහාරයේ සිටිය භික්ෂූන් වහන්සේලා 500 නමකට අවවාද දෙමින් වැඩසිටිය ඵුස්සදේව කියලා තෙරුන් නමක් සිටියා. උන්වහන්සේ බොහෝම පිංවත්, සිල්වත් භික්ෂූන් වහන්සේ නමක්.
 • මේ ඵුස්සදේව හිමි පිඬුසිඟා වඩින අතර ඒ මඟ කුඹුරු යායවල් තිබුණා. ඉතිං තෙරනම වඩින විට ඒ කුඹුරු වල වැඩකරන ගොවියො තමන්ගෙ ගොන්නු නිදහස් කර තෙරුන් වහන්සේට වන්දනා මාන කරන්න එනවා.
 • මේ වෙලාවට තෙරුන් වහන්සේ ගොනුන්ට ලැබෙන නිදහස දැක සතුටු වෙනවා. ඒ කුසලයෙන් අර ගොනුන් දෙව් ලොව දිව්‍ය පුත්‍රයන් වෙලා ඉපදුනා. ඒ දෙව් පුත්‍රයන් තමන්ට සිදුවුන සිදුවීම කියලා ඵුස්සදේව තෙරුන්ගේ ගුණ වර්ණනා කළා.
 • එය ඇසුන සක්‍රයා මිනිස් ලොවට වහාම වැඩ කාළකන්දර විහාරය සොයා ගියා. එහි සිටිය ඵුස්සදේව තෙරුන් දැක වැද නමස්කාර කර දෙව්පුත්‍රයන් උන්වහන්සේගේ ධර්ම ශ්‍රවනයට ඉතා කැමති නිසා දෙව්ලොවට වඩින ලෙස කීවා. තෙරුන් වහන්සේ පැවසුවේ තමන් පෘතග්ජන බවත් තමන්ට දෙව්ලොව වඩින්න තරම් සිත දියුණු කර නැති බව. සක්‍රයා පැවසුවේ තමන් ඒ ගැන දන්න බවත් තමන් විසින් තෙරුන් වහන්සේව ඔසවාගෙන යන්නම් බවත්.
 • ඉතිං සක්‍රයා තෙරුන් වහන්සේ වැඩ සිටි ගල්පර්වතයත් එක්කම දෙව්ලොවට කැඳවාගෙන ගියා. තෙරුන් වහන්සේ දෙව්ලොව යන විට ඇස් වසාගත්තා. ඒ දෙවඟනන් දකීවි කියලා. සක්‍ර දෙවියන් තෙරුන් සමඟ සුදම් සභාවට පැමිණියා.
 • ඉතිං දෙව්ලොවට වැඩිය ඵුස්සදේව තෙරුන් සංයුක්තනිකායේ මහාවග්ගය කට පාඩමින් දේශනා කළා. උන්වහන්සේට සූත්‍රය දේශනා කරන්න යාම තුනක් ගියා. ඒ නිසා තමන් පිඬුසිඟා වඩින වෙලාවට තමන්ව මිනිස් ලෝකයට ගෙන යන ලෙස කීවා. ඒ නිසා මේ ආකාරයෙන් හය වතාවක් සක්‍ර දෙවියන් විසින් ඵුස්සදේව තෙරුන්ව දෙව්ලොව රැගෙන ආවා.
 • පසුව නැවත තෙරුන් වහන්සේ මිනිස් ලොවට වැඩියා. තම විහාරයේ බෝ මළුව අමදිමින් සිටියා. ඒ වේලාවේ මාරයා ඇවිත් පිරිසිදු කළ බෝ මළුවට කුණු ගෙනත් දැමුවා. භික්ෂූන් වහන්සේ නැවත බුදුගුණ සිහි කරමින් මළුව පිරිසිදු කළා. මාරයා රිලවෙකුගෙ වෙස් ගෙන නැවතත් මළුව අපිරිසිදු කළා. භික්ෂූන් වහන්සේ නැවත බුදුගුණ සිහි කරමින් මළුව නැවත පිරිසිදු කළා. පසුව නැවතත් මාරයා මහළු ගවයෙකුගෙ රූපය ගෙන මළුව අපිරිසිදු කළා. එවර ඒ මාරයා බව තෙරුන් වහන්සේ හඳුනා ගත්තා. ඔබ මාරයා නේද? භික්ෂූන් වහන්සේ ඇසුවා. මාරයා ඔව් ස්වාමිනි, ඔබ වහන්සේ මා අඳුනා ගත්තාද ඇසුවා.
 • ඵුස්සදේව තෙරුන් මාරයාට පැවසුවේ තමන්ට ගෞතම බුදුරුව මවා පෙන්වන ලෙස ඉල්ලුවා. මාරයා බුදුරුව මවා පෑවා. ඵුස්සදේව තෙරුන් බුදුන්වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ කියමින් උන්වහන්සේගේ ගුණ සිහි කළා. බුදුන්වහන්සේගේ රුව දැක විදසුන් වඩා ඵුස්සදේව තෙරුන් රහත් වුනා.
 • ඵුස්සදේව තෙරුන් ඇත්තටම රහත් වුනාද කියලා දැන සක්‍රයා තෙරුන් වහන්සේ නැවතත් දෙව්ලොවට කැඳවාගෙන ගියා. දහම් දෙසා ඵුස්සදේව තෙරුන් නැවත තම විහාරස්ථානයට වැඩියා.මෙසේ සිටියදි දවසක් නා රජෙක් පැමිණ ඵුස්සදේව හිමිට තමන් ඇතුළුව භික්ෂූන් වහන්සේලා 500 නමකට තමන්ගෙ වාසභවනට දනට වඩින ලෙස ඉල්ලා සිටියා. ආරාධනය පිළිගෙන උන්වහන්සේලා දනට වැඩියා. මේ අතර තම්බායේ සුමන තෙර 500 ක් භික්ෂූන් සමඟ ඵුස්සදේව තෙරුන් වඳින්න එහි පැමිණියා. පිඬුසිඟා වඩින වෙලාව ලඟා වුන පසු ස්වාමින්වහන්සේලා අසළ ගං ඉවුරට වැඩ වයස් පිළිවෙළට වැඩ සිටියා.
 • නාරජු දිව්‍ය භෝජන පිළිගැන්වුවා. දිව්‍ය වස්ත්‍ර පිළිගැන්වුවා. ඵුස්සදේව තෙරුන් ඒ සිවුරු ඊළඟ භික්ෂුවට ලබාදුන්නා. නැවතත් නා රජු ඵුස්සදේව තෙරුන්ට සිවුරු පිළිගැන්වූවා. ඒ සිවුරු උන්වහන්සේ තෙවන භික්ෂුවට ලබා දුන්නා. මේ විදියට දහස් නමටම සළු දෙක හා පාත්‍රය බැගින් දෙන විට සුමන හිමිගෙ කුඩා හිමිවරු දෙන්නෙක් එය ප්‍රතික්ෂේප කළා.
 • ඒ ඇයි බව විමසුවා. “මහරජ අපි වත්බිඳීම නොකරන්නෙමු” කියා පැවසුවා. ඉන් පසුව නා රජු ඒ හිමිවරු දෙනමගේ පාමුල සළු හා පාත්‍රය බැඟින් තැබුවා. ඒ යුගල දෙක හතරක් බවට පත්වුනා. මේ ගැන නොසතුටු වුන නා රජු ඒ හිමිනම දෙනමට සංවේගය උපදීමට ඵුස්සදේව හිමිගෙ ගුණ පැවසුවා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාව, මෛත්‍රී ගුණය, නුවන නාරජු විසින් වර්ණනා කළා.