Hela Rahas

Hela Rahas Official Web Portal

භේසජ්ජ පුජාවේ ආනිසංස

හේසජ්ජ පූජාව කියන්නෙ අප බුදුරජාණන්වහන්සේට කරන උතුම් පූජාවක්. මේ ඖෂධ පූජාවට ඖෂධ සූදානම් කිරීම උතුම් කටයුත්තක්. ඒ නිසා අපි බොහෝම පිරිසිදුව, ගෞරවයෙන් තමයි මේ කටයුතු පිළියෙල කරන්න ඕන. ඒ කටයුත්ත කරන පිළිවෙළ මෙහෙමයි.

 • ඖෂධ ලබාගන්න කලින් ඉඳලා ගස් වැල්වලට අපි ගරු බුහුමන් කරන්න
 • අපි සූදානම් කරන හැම ඖෂධයක් ම සකස් කරන්නට පෙර සිට ම ‘‘සියළු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා!” කියන පින් සිතුවිල්ල සිතේ තබා ගන්න
 • ඖෂධ පූජා කරන්න පාත‍්‍රයක් හෝ පිරිසිදු වට්ටියක් ගන්න
 • පාත‍්‍රය/ වට්ටිය කහ වතුරින් හෝ සුවඳ පැනින් සෝදා පිරිසිදු කර තමන් කැමති විදියට සරසා ගන්න.
 • ඖෂධ ලබා ගන්න පෙර සිට ම ඖෂධ පිළියෙල කර අවසන් වනතුරු ම බුදුගුණ සිහි කරන්න
 • භේසජ්ජං සුගතේ දත්වා-සංඝේ ගණවරුත්තමේ
 • දනානිසංසේ අනුභෝමි-කම්මානුච්ඡවිකේ මම
 • ආයුවා බලවා වීරෝ – වණ්ණවා යසවා සුඛී
 • අනුපද්දවෝ අනීතීච – හෝමි අපචිතෝ සදා
 • න මේ පියවියෝගත්ථි – තස්ස නිස්සන්දතෝ
 • බුදුරජාණන්වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා වහන්සේට අවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ග පූජාකිරීමේ බලයෙන් ලැබෙන ආනිශංස මේ ගාථාවෙන් කියනවා.
 1. දීර්ඝායු සම්පත් ලැබීම
 2. ශරීර ශක්තිය ලැබීම.
 3. ධෛර්ය සම්පන්න පුද්ගලයෙක් වීම.
 4. පැහැපත් වර්ණයකින් යුක්ත වීම.
 5. යහපත් කීර්ති රාවයක් ඇත්තෙකු වීම.
 6. ශරීර සැපය ලැබීම.
 7. කවර උපද්‍රවයකට වත් හසු නොවන්නෙකු වීම.
 8. අන් අයගේ දෝෂාරෝපණයන්ගෙන් වැළකුණු කෙනෙක් වීම.
 9. කාගේත් ගෞරවයට ලක්වූ කෙනෙක් වීම.
 10. තම දරුවන්, බිරිඳ සහෝදර සහෝදරියන්, මව්පියන් අකාලයේ මරණයට පත් නොවීම – එවැනි ප්‍රිය විප්‍රයෝග දුකකට පත් නොවීම.
 • අධිවාසේතු නෝ භන්තේ – භේසජ්ජං පරිකප්පිතං
 • අනුකම්පං උපාදාය – පති ඝං හාතු මුත්තමං
 • ස්වාමීනි අප කෙරෙහි ඉවසාවා. අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් යුතුව මනාව පිළියෙළ කරන ලද මේ බෙහෙත් ඖෂධ පිළිගනීවා!
 • ඖෂධ පූජා කරන්නට භාවිතා කරන මේ ගාථා පාඨයන් හෝ කැමති නම් මේ ගාථාවේ අර්ථය මෙනෙහි කරමින් ඖෂධ පූජා කරන්නටත් පුළුවන්.
 • ඖෂධ පූජාව සඳහා වන ඖෂධ වට්ටෝරුව ඖෂධ පූජාව සඳහා ගන්නා දුර්ලභ දේශීය ඖෂධ වර්ග තියෙනවා. මේ ඖෂධ වියළි ස්වභාවයෙනි යුතුව පිළියෙල කරගන්න ඕන. එවැනි ඖෂධ කිහිපයක් තමා මෙි.
 1. ඒකාවේරිය
 2. ඉරිවේරිය
 3. අගිල් අරටු
 4. දේවදාර
 5. කරපිංචා නැටි
 6. විෂ්ණුක්‍රාන්තිය
 7. සුවඳ කොට්ටන්
 8. පාවට්ටා මුල්
 9. අරළු
 10. බුළු
 11. නෙල්ලි
 12. කප්පරවල්ලිය
 13. වැල් මී
 14. වල්කොත්තමල්ලි
 15. තිප්පිලි
 16. බෙලිමල්
 17. නීරමුල්ලියත
 18. නාමල් රේණු
 19. නෙළුම් රේණු
 20. දෙළුන් ලෙලි
 21. ලොක්සුඹුළු
 22. කොතල හිඹුටු
 23. සාදික්කා
 24. ගොංකැකිරි අල
 25. කොල්ලන් කොළ
 26. වල්වේලාමුල්
 27. රත්කිහිරිය
 28. වියළි කහ
 29. වද කහ
 30. රණවරා මල්
 31. කුඩුමිරිස්සමුල්
 32. මාසක්කා ඇට
 33. දේවදුරු
 34. මහදුරු
 35. වැල් දෙහි මුල්
 36. මූරුවා මුල්
 37. දියමිත්ත
 38. දෙහි මුල්
 39. දොඩංමුල්
 40. කටුකරෝහණ
 41. උදු ඇට
 42. කොල්ලු ඇට
 43. එනසාල්
 44. වදුරු මෑ ඇට
 45. රත්මල් කැකුළු
 46. පොල්පලා
 47. කටුවැල්බටු
 48. එලබටු මුල්
 49. සුදු හඳුන්
 50. නෙරෙන්චි
 51. නස්නාරන් මුල්
 52. බේත් එඬරු මුල්
 53. බෙලි මුල්
 54. වැල්මදට
 55. ගිණි ඇට
 56. කෝවක්කා අල
 57. ඉරමුසු මුල්
 58. කුඹුක් පොතු.
 59. මිදි මුල්
 60. තොටිල මුල්
 61. පලොල් මුල්
 62. ඇත්දෙමට මුල්
 63. කොහොඹ පොතු
 64. දෑබරන අල
 65. රත් හඳුන්
 66. බැබිල මුල්
 67. නික මුල්
 68. හාතාවාරිය අල
 69. සාරන අල
 70. මානෙල් අල
 71. කලාදුරු අල
 72. මාදංපොතු
 73. සූදුරු
 74. කලුදුරු
 75. අතිවිඩයන්
 76. දුම්මැල්ල
 77. රසකිඳ
 78. අමුක්කරා අල.
 79. වැල් කහඹිලියා
 80. අලබේත්
 81. උළුහාල්
 82. වැල් තිබ්බටු
 83. කොරාසාතිත
 84. කලිස්පතුරු
 85. අලහැල මුල්
 86. සිවිය මුල්
 87. මුරුංගා මුල්
 88. සුදුළූණු
 89. ලුණුවරණ පොතු
 90. වලඟ සහල්
 91. ගම්මිරිස්
 92. වියළි ඉඟුරු
 93. කොත්තමල්ලිත
 94. පත්පාඩගම්
 95. අරත්ත අල
 96. වෙනිවැල්ගැට
 97. කටුකරඬු මුල්
 98. ගල්මද
 99. පඩවැල්
 100. කිරාන
 101. මස්බැද්ද
 102. අත්තික්කා පොතු
 103. බේදුරු අල
 104. අලු කෙසෙල් අල
 105. ඉඟුරු පියලි
 106. කුරුඳු පොතු
 107. දොඩම් පනාමුල්
 108. සැවැන්දරා මුල්
 109. සේපාලිකා කොළ
 110. අශෝක පොතු
 111. මලිත මල්
 112. බෝ පොතු
 113. හීන් නිදිකුම්බා
 114. ජටා මාංශ
 115. ලුණුවිල.
 116. කුඹුරු ඇට