ගුවන් සේවා පිරිසිදු කරන්නාගේ කතාව

Articles

” නිහඬ ව වෙහස මහන්සිව වැඩ කළොත් ඔබේ සාර්ථකත්වය ලොවට හඬ ගා පෙන්වන්න බැරි කමක් නෑ ” කියන පාඨයට සාධාරණය ඉටු කරපු කතාවක් තමයි මේ.නයිජීරියානු ජාතික මොහමඩ් අබුබකර් තමුන්ගේ අධ්‍යාපනය අවසන් වෙලා කඩුනා හි පිහිටි පොලිටෙක්නික් ආයතනයට යන්නෙ වැඩි දුර අධ්‍යාපනයට.ඒත් අවාසනාවට ඔහු යන්නේ ප්‍රමාද වෙලා.ඒ නිසා ඔහුට ඒ අවස්ථාව අහිමි වෙනවා.එත් අපි අවාසනාව කියලා හිතපු ඔහු ඒක ජීවිතේ වාසනාව බවට පත් කර ගන්නේ නොපසුබට උත්සාහය නිසාමයි.රැකියාවක් සදහා මග අවහිර වුණා කියන සිතුවිල්ලෙන් බැහැරවන ඔහුට “එයාර් අස්මාන්” ගුවන් සමාගමේ පිරිසිදු කරන්නෙකු ලෙස සේවය කිරීමේ අවස්ථාව හිමි වෙනවා. ඉතා සුළු වැටුපකට බොහොම දුෂ්කර මේ රැකියාවේ ඔහු එතරම් කාලයක් හිදීවි කියලා කවුරුත් හිතුවේ නෑ.ඒත් වැඩි කල් යන්නට කලින් ඔහු පිරිසිදු කිරීමේ අංශයෙන් ගුවන්‍ යානා අංගනයේ සේවා කටයුතු වලට සම්බන්ධ කරන්න ප්‍රධානීන් තීරණය කරනවා.මෙහිදී ඔහුට ගුවන් ගමන් පිළිබඳව අධ්‍යනය කරන්න හොද අවස්ථාවක් වුණා.

තම ස්වයං අධ්‍යනයන් එක්ක තමුන්ගේ ආයතනයට දක්වන කැපවීම ගැන පැහැදෙන ආයතන ප්‍රධානීන් ඔහුගේ සේවා කටයුතු ගැන පැහැදීමෙන් ඔහුට ගුවන් කාර්‍යමණ්ඩලයේ සේවා අවස්ථාවක් එක්ක වැටුප් වර්ධනයක් ලබා දෙනවා.තමුන්ට ලැබුණු ඉහල වැටුප හා උසස්වීම ගැන පුදුමයට පත් වෙන ඔහු තමුන්ගේ වැටුප වියදම් නොකර ප්‍රයෝජනවත් ලෙස ආයෝජනය කරන්නට අවශ්‍ය බව තම ගුවන් සේවා සමාගමේ කළමනාකරුට කියනවා .ඒ තමුන්ගේ එක් සිහිනයක් සැබෑ කර ගන්න.“ඒ තමයි ගුවන් නියමුවෙක් වීමේ ආසාව.මේ උද්‍යෝගිමත් තරුණයා දිරි දෙන එයාර් අස්මාන් සමාගමේ කළමනාකාරීත්වයේ මග පෙන්වීමෙන් අවුරුදු 24 ක ගුවන් සේවාවේ නොයෙක් අංශ වල සේවය කිරීමෙන් පසු මොහමඩ් අබුබකර් තම සිහිනය සැබෑ කර ගන්නේ පිරිසිදු කරන්නෙකු ලෙස සේවයට බැදුණු ගුවන් සමාගමේම ගුවන් නියමුවෙකු ලෙස අභිෂේක ලබමින්.“work hard in silence, let your success make the noise” කියමන සැබෑ කරපු මොහමඩ් අබුබකර් ගේ උත්සාහය මුකුත් අනාගතයක් නෑ කියනා බොහෝ වත්මන් තරුණ පරම්පරාවට පරමාදර්ශයක්.