Thd,g wjYH message tlla delete jqfkd;a Thd, fudlo lrkafka''tal ksid wms ys;=j fï úÈhg uel=k Thd,f.a úia;r ál kej; ,nd .kafka fldfyduo lsh, lsh, fokak'Thd, n,, hdÆjkag;a n,kak share lrkak wu;l lrkak tmd'Loading...

Post a Comment

Powered by Blogger.